Fin Bi-iomare caps - Ochránce Vašeho dítěte

Dovolte, abych se s Vámi podělila o zkušenosti s potravinovým doplňkem Bi-iomare caps.

K tomuto preparátu a k Finclubu mě přivedlo vážné onemocnění syna. Chlapec je z rizikového těhotenství a od narození byl velmi často nemocný s následnými komplikacemi. Vyšetřením byla diagnostikována snížená obranyschopnost organismu. K úplnému zhroucení imunitního systému došlo v 17 letech po závažném infekčním onemocnění. Stav byl velmi vážný, provedením imunologického vyšetření byl zjištěn posun v mnoha hodnotách. K režimovému opatření byl doporučen potravinový doplněk Bi-iomare caps. Vzhledem k hodnocení celého zdravotního stavu a k nízké váze jsme přistoupili k podávání léčebných dávek, tj. 8 kapslí denně po dobu 3 měsíců. Již po 6 týdnech bylo zřejmé zlepšení a chlapec byl schopen po dlouhé absenci opět zahájit studium.
Občasná virová onemocnění měla již jen lehký průběh. Následné 2 měsíce jsme a postupně snížili dávky na 6 kapslí denně. Stav byl celkem stabilizovaný, pouze jednou bylo nutno nasadit antibiotickou léčbu. Po dalším zlepšení jsme snížili dávku na 3x1 kapsli za den. Po roce podávání Bi-iomare caps bylo provedeno kontrolní imunologické vyšetření s odpovědí výrazného zlepšení. Vzhledem k celkové anamnéze stále pokračujeme s podáváním potravinového doplňku. Během 3letého užívání nebylo již nutno znovu přistoupit k léčbě antibiotiky.
Protože pracuji ve zdravotnictví, dovolila jsem si tyto své osobní zkušenosti převést na své pracoviště a potravinový doplněk Bi-iomare caps se stal volbou k řešení zdravotních problémů malých pacientů.
Během 2 let byl aplikován u 52 dětí ve věku od 3/4 roku do 18 let. Jednalo se hlavně o děti s opakovanými onemocněními horních a dolních cest dýchacích, s diagnostikovanou zvětšenou mandlí, s dermorespiračním syndromem (současný výskyt průduškového astmatu a ekzému u téhož jedince), s opakovanými záněty močových cest, se stavem po revmatoidní artritidě, s chronickým únavovým syndromem, se stavy po mononukleóze atd.
U všech těchto dětí vzala ošetřující lékařka na vědomí podávání Bi-iomare caps. Rodiče dětí prošli mou instruktáží o potravinových doplňcích. Pokud se jedná o závažná či častá onemocnění, musíme brát za úspěch i to, že došlo ke snížení četnosti užívání antibiotik.
Protože přistupujeme k podávání Bi-iomare caps z léčebných důvodů, začínáme dávat dítěti po dobu 6ti týdnů až 2 měsíců léčebnou dávku. Její výše je závislá na konstituci, věku dítěte a závažnosti onemocnění. Poté snižujeme během 7 - 10 dnů na dávku nižší až postupně na dávku obvyklou. Pokud dojde k recidivě původního onemocnění, opět se vracíme k léčebným dávkám. Současně se zlepšením zdravotního stavu opět snižujeme dávky známým způsobem, případně Bi-iomare caps vysadíme zcela.
Rodiče vědí, že ideální a důležité je včas zachytit první hodiny onemocnění. V této době stávající preventivní dávku zvýšíme na léčebnou, a tím pomůžeme organismu zvládnout infekt přirozenou cestou.
Jako nezbytné považuji předat ještě informaci o způsobu podávání kapslí Bi-iomare caps těm nejmenším. Želatinovou kapsli matka propíchne a její obsah vymáčkne buď přímo do úst nebo do malého množství tekutiny na lžičce. Zbytek sama užije, aby nedošlo k plýtvání.
K celému svému sdělení bych Vám chtěla v některém z příštích čísel našeho časopisu doložit ze své praxe s FINCLUBEM statistická fakta o průběhu a poklesu uvedených nemocí u dětských a dorostových pacientů při podávání preparátu Bi-iomare caps.

Časopis FINCLUB 1/1998