ZÁKLADNÍ INTENZIVNÍ KURZ PRAKTICKÉ TELESTÉZIE TARANOS o.s.

Co kurz nabízí:

 • - Seznámíte se základní teorií Telestézie, s tím, jak je člověka zařazen v Universu a jak je napojen na „centrální databanku“.
 Budete obeznámeni s tím, na jakém principu funguje práce se systémovou informatikou.

 • - Naučíte se používat jednoruční virguli - nejprve pro počítání, jako úhloměr, na měření vzdálenosti, velikosti a další fyzikální veličiny….
   Probereme také časté chyby při testování a jejich následné opravy.
 • - Naučíte se diagnostikovat pomocí virgule přímo na hmotě, ale také na dálku
 •  - Vkládání informací (kódování) do mozkového počítače, využití této technologie  k získávání následných potřebných informací
 •  - Afinitní (=shodovací) testy, které se dají použít k získání potřebných informací o  lidech a předmětech kolem nás, a jejich působení na nás a naše okolí.
 •  - Testování kamenů, kovů a předmětů  a jejich afinity (shody) s lidmi + praktické měření a kódování
 • - Testování shodnosti potravin, potravinových doplňků, nápojů, lokalit, domů, bytů apod. s konkrétním člověkem

Na tento intenzivní základní kurz navazují volně dále tyto kurzy:

Bez základního kurzu praktické telestézie nelze volně navazující kurzy absolvovat

 •  KURZ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

    Jedná se o konkrétní informatiku vztahů mezi lidmi, zaměstnanci, firmami, lokalitami apod. Vhodné při stanovení a řešení těchto mezilidských situací,

     kde se naučíte rozpoznávat kvalitu těchto vztahů a jejich následný vývoj do budoucna.

 • KURZ DIAGNOSTIKY ZDRAVOTNÍHO STAVU

            Výuka získávání informací o zdravotních stavech lidí i zvířat, jejich kvalita, momentální stavy, následující vývoj do budoucna. Rozpoznávání závažnosti

             onemocnění, jejich intenzitu

 • KURZ DIAGNOSTIKY POVAHOVÝCH VLASTNOSTÍ

             Výuka získávání informací o povahových vlastnostech lidí,  vhodné např. pro výběrová řízení zaměstnanců nebo obchodních partnerů, strategii při

             obchodních jednáních , partnerské soužití, stanovení vhodnosti pro zaměstnání nebo kariéru, výběrová řízení pro zátěžové práce a pod psychickým

            tlakem, vyžadující stabilitu výkonu a úsudku apod.

 •  KURZ AUTOREGULACE-SAMONÁPRAVA (SEBEPROGRAMOVÁNÍ) LIDSKÉHO SYSTÉMU    

           Výuka aktivního a pasívního programování vlastního těla (organismu). Cesta ke stabilitě zdraví a pohody.

          Testy ohrožení rizikem, haváriemi, úrazy a jiné ohrožení systému + praktické měření a kódování

 

    U všech kurzů se jedná o intnenzivní jednodenní kurzy - délka výuky 8-10 hodin

    Cena jednotlivých kurzů: 2000,- Kč , v ceně skripta, virgule (pouze u základního kurzu), kalibrační skripta

   Minimální počet účastníků 10, max. 20

   O termínech a místech konání kurzů se informujte u kontaktní osoby: Petra Luxová, tel.: 776 062 601 nebo e-mailem: info@biozero.cz

   Nejbližší termíny:

   Základní jednodenní kurz 29.9.2013 Znojmo

   Více o TARANOS o.s. zde